zlozvyk

Pronghorn pomáha čiernym podnikateľom preniknúť do priemyslu liehovín

Pronghorn vyvinie kanál talentov a akcelerátor pre čiernych podnikateľov v odvetví liehovín.

Tequila a mezcal preberajú bar

Všestrannosť a široká príťažlivosť tequily a mezcalu zvyšuje popularitu liehovín.