pirátstvo

Prečo pirátske PSA často zlyhávajú

Nová správa sa zaoberá tým, prečo antipirátske reklamy nefungovali a v niektorých prípadoch pravdepodobne viedli k väčšiemu pirátstvu.