microsoft

Zoznámte sa s M12: odnožou rizikového kapitálu spoločnosti Microsoft

M12 bol spustený v roku 2016 a investoval do 107 spoločností vrátane 13 jednorožcov.

Korporácie chcú otriasť Microsoft Excel. nie je to také jednoduché.

Finanční riaditelia chcú nahradiť Microsoft Excel novými nástrojmi. prečo? Práca na diaľku odhalila slabé stránky Excelu.