Kam ide všetok náš čas?

Američania trávia veľa času pozeraním televízie.

Singdhi Sokpo

Ak máte medzi 35 a 44 a máte pocit, že na seba nemáte čas – je to preto, že nemáte.

Nedávna štúdium z US Bureau of Labor Statistics zistila, že táto veková skupina má najmenej voľného času denne 3 hodiny a 52 minút.A viac ako polovicu času…

… strávi sledovaním 4,5 miliardy televíznych relácií, ktoré vyšli za posledný rok.

Medzi ďalšie zistenia patria:

  • 15- až 19-ročných najnižšie percento voľného času trávi sledovaním televízie (35 %), no najviac videom a počítačovými hrami (25 %).
  • 20- až 24-ročných venujte športu a fitnes iba 18 minút denne v porovnaní so 42 minútami denne u 15- až 19-ročných. Prekliata práca!
  • 35- až 44-ročných Najvyššie percento voľného času venujú socializácii (15,38 %). Toto číslo prudko klesá po 65 (7,25 %).

Nie je to však zlá správa pre dav nad 65 rokov – celkovo skupina trávi najviac času oddychom, premýšľaním a čítaním. Znie to krásne.