inovácie

Prečo sa IBM zámerne vzdala patentovej koruny

V roku 2022 zaznamenala IBM 44% pokles vydaných úžitkových patentov.