Cestovanie

Hostia Airbnb nechcú platiť za domáce práce

V reakcii na sťažnosti hostí začne Airbnb vopred zobrazovať celkové ceny a zoznamy pokladní.